افزایش شدید قیمت داروهای سرطان در عرض چند روز بسیاری از بیماران را شوکه کرده است. بیمارانی که می گویند در ماه های اخیر قیمت داروهای مورد نیازشان چندین برابر شده و این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. مشرق: افزایش شدید قیمت داروهای سرطان در عرض چند روز بسیاری از بیماران را شوکه کرده است. بیمارانی که می گویند در ماه های اخیر قیمت داروهای مورد نیازشان چندین برابر شده و این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. این بیماران همچنین

تماس با ما