ورود صندوق توسعه ملی به حوزه سرمایه گذاری خارجی

تیتر 20- مهدی غضنفری درباره ورود این صندوق به حوزه سرمایه گذاری خارجی و انتقادات مبنی بر مغایرت این اقدام با اساسنامه این صندوق گفت: در اساسنامه به صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه گذاری خارجی داده شده است، بنابراین وجود دارد. نیازی نیست روی این موضوع متمرکز شود.

وی ادامه داد: در اساسنامه موسس موضوع ارائه پرونده های سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی داخلی و خارجی به صراحت به هیات امنا اشاره شده و هیات مدیره مجاز است.

رئیس صندوق توسعه ملی به جزئیات تامین مالی این پروژه خارجی توسط این صندوق اشاره کرد و گفت: این صندوق به بخش خصوصی در زمینه آمونیاک در ونزوئلا به مبلغ 70 میلیون دلار تسهیلات می دهد. این بخش خصوصی به بانک ایران مراجعه کرده و با ضمانت بانک ایران، سبد توسعه تسهیلات 70 میلیون دلاری را در اختیار این شرکت قرار می دهد.

غضنفری در پاسخ به این سوال که آیا با ارائه فرصت به پروژه های خارجی نگرانی تولیدکنندگان داخلی برای اخذ مجوز از این صندوق وجود ندارد، تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ارز، کسی در این زمینه وجود ندارد. . صف ابزارهای ارزی و به دلیل این جهش قیمت ابزارهای ارزی کاهش یافت. مردم متقاضی تسهیلات ریالی هستند که البته ما در واحد تسهیلات ریالی منابع محدودی داریم و همه در این صف هستند.

وی با اشاره به منابع موجود در تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی ادامه داد: منابع این صندوق برای تسهیلات ریالی 12 هزار تومان است./ایلنا

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما