تاثیر لیمو در دفع حشرات موذی

این مطالعه به منظور تعیین اثر حشره‌کشی لیمو ترش جهرم و مرکبات (لیمو ) بر روی Ctenocephalides Canis بالغ (کک سگ) انجام شد.

هدف از این مطالعه تعیین اثر غلظت‌های مختلف میوه لیمو بر روی افراد مورد نظر بالغ Ctenocephalides canis بود.

غلظت‌های مختلف عصاره میوه لیمو (50% و 100%) و گروه‌های کنترل (شامپو تجاری کک سگ و آب) برای خاصیت حشره‌کشی با تعیین تفاوت معنی‌دار تجویز شدند.

میوه‌ها لیمو ترش چهار فصل از Food Trader واقع در بازار کربن در نزدیکی Plaza Independencia، Cebu City خریداری شدند و کک‌های سگ به صورت دستی یا با استفاده از موچین چیده می‌شوند یا با برس مو برای سگ‌ها جاروب می‌شوند.

در سه کارآزمایی، 24 کک سگ بالغ در هر گروه آزمایش و کنترل وجود داشت. کک سگ بالغ تحت درمان قرار گرفت و به مدت دو ساعت رها شد.

پس از سه کارآزمایی با فاصله دو ساعته، محققان دریافتند که در میان گروه چهار تیمار، غلظت 100 درصد عصاره لیمو ترش دزفول و کک تجاری سگ (100 درصد) بالاترین درصد مرگ و میر را داشتند.

مرگ و میر و آب (7/16 درصد) کمترین درصد مرگ و میر را داشتند. علاوه بر این، آزمون Chi Square z نشان داد که تفاوت معنی داری در درصد مرگ و میر بین غلظت 50 درصد عصاره لیمو و آب در سطح معنی داری 0.05، x2(1) = 1.778، p = 0.182 وجود ندارد.

محققان دریافتند که غلظت 100 درصد عصاره لیمو ترش نارس دارای اثرات حشره کش بر روی Ctenocephalides canis است.

محققان آینده ممکن است از این مطالعه به عنوان مرجع استفاده کنند. آنها می توانند از دستگاه سوکسله برای استخراج برای تهیه عصاره خام استفاده کنند.

در آخر، محققان مایلند بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی گیاه را برای یافتن سایر پتانسیل‌های آن برای بهبود حوزه گیاه‌پزشکی پیشنهاد کنند.

 • منابع:
  1. Insecticidal effect of Citrus limon (lemon fruit) extract on adult Ctenocephalides canis (dog flea)
 • تبلیغات: 
  1. پیش بینی‌های افراد مشهور در مورد دلایل جنگ جهانی سوم!
  2. پرواز شتری که بال نداشت از افسانه تا واقعیت!
  3. استفاده از هواکش در یک عملیات تروریستی!
  4. با رب پوست صورت خود را شفاف کنید!

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.